google-site-verification=PSReE0bDUuFxOis7nmDJle48Etjjr8c5R0t-9XsU3hI

Bảo hộ Thương hiệu

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Thái Nguyên

Đăng ký nhãn hiệu giúp doanh nghiệp tránh được tình trạng bị sao chép ý tưởng. Đây cũng là cơ sở giúp doanh nghiệp dễ...

Xem chi tiết

Bảo hộ nhãn hiệu tại Hải Dương

Trong những năm vừa qua, Hải Dương đã có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội với những cơ cấu các ngành nghề, dịch vụ phát...

Xem chi tiết

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hưng Yên

Để bảo đảm cho việc kinh doanh ổn định, tránh phát sinh các tranh chấp về thương hiệu trong quá trình kinh doanh khi mà thương hiệu của...

Xem chi tiết

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hải Phòng

Không chỉ là một thủ tục pháp lý giúp nhà nước quản lý nền kinh tế thị trường dễ dàng hơn, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu...

Xem chi tiết

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Bắc Ninh

Nhãn hiệu (hay còn lại là Logo) được hiểu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá...

Xem chi tiết

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu là việc lập hồ sơ nhằm xác định quyền sở hữu trí tuệ về logo hình ảnh với nhóm sản phẩm dịch vụ đi kèm của tổ chức hay...

Xem chi tiết

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu (hay còn gọi là logo) đó một dạng hình ảnh mà khi nhìn thấy người ta biết ngay đến một thương hiệu hàng hóa, một sản phẩm...

Xem chi tiết

Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ được hiểu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá...

Xem chi tiết
Hotline: 0973931600