google-site-verification=PSReE0bDUuFxOis7nmDJle48Etjjr8c5R0t-9XsU3hI

Điều lệ công ty TNHH MTV

Điều lệ công ty TNHH MTV

HGP Law với đội ngũ luật sư, chuyên viên gần 10 năm kinh nghiệm tư vấn doanh nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn những kiến thức về: Điều lệ công ty TNHH MTV là gì? quy định về điều lệ công ty TNHH MTV; quy định về vốn điều lệ công ty TNHH MTV; hướng dẫn tư soạn điều lệ công ty TNHH MTV; dịch vụ thành lập công ty TNHH MTV và những vấn đề liên quan

=> Tham khảo quy trình thủ tục thành lập công ty

I. Điều lệ công ty TNHH MTV là gì?

Điều lệ công ty TNHH MTV là văn bản ghi nhận nhứng thông tin cơ bản của doanh nghiệp bao gồm: tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu công ty, cơ cấu tổ chức quản lý công ty để cơ quan nhà nước, đối tác khách hàng, tổ chức khác biết được những thông tin trên. Điều lệ công ty TNHH MTV phải có những nội dung cơ bản theo quy định của pháp luật và các điều khoản không được trái luật, đạo đức xã hội

=> Tham khảo bài viết vốn điều lệ công ty TNHH

II. Quy định về điều lệ công ty TNHH MTV

1. Điều lệ công ty TNHH MTV theo luật doanh nghiệp phải có những nội dung sau

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện công ty TNHH MTV (nếu có);
 • Mã ngành nghề kinh doanh công ty TNHH MTV;
 • Vốn điều lệ công ty TNHH MTV;
 • Họ, tên, địa chỉ và các đặc điểm khác của chủ sở hữu công ty;
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý TNHH MTV;
 • Người đại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH MTV;
 • Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý công ty;
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh công ty TNHH MTV
 • Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty TNHH MTV;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty TNHH MTV.
=> Tham khảo bài viết Công ty là gì?

2. Điều lệ khi thành lập công ty phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây

 • Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty TNHH MTV;
 • Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty TNHH MTV;

3. Điều lệ sửa đổi, bổ sung phải có họ, tên và chữ ký của những người sau

Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty TNHH MTV;

=> Tham khảo dịch vụ luật sư tư vấn

III. Quy định về vốn điều lệ công ty TNHH MTV

 1. Vốn điều lệ của công ty TNHH MTV tại thời điểm thành lập công ty là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi vào Điều lệ đầu tiên công ty.
 2. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày thành lập công ty
 3. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn 90 ngày, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thành lập công ty. Chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với số vốn đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trước khi công ty thay đổi vốn điều lệ.
 • Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của cá nhân mình với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại do không góp, không góp đủ, không góp đúng thời hạn cam kết.
 • Công ty TNHH MTV thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau:
 • Hoàn trả một phần vốn góp của công ty cho chủ sở hữu nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn;
 • Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định.

Công ty TNHH MTV tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Trong trường hợp này chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

Trường hợp công ty tăng vốn bằng việc huy động thêm vốn góp của người khác, công ty phải thay đổi và tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình công ty TNHH hai thành viên hoặc công ty cổ phần

=> Tham khảo bài viết về Vốn điều lệ công ty

IV. Điều lệ công ty TNHH MTV có quan trọng không?

Theo quy định Điều lệ là một trong văn bản bắt buộc trong thành phần hồ sơ thành lập công ty TNHH MTV

Điều lệ công ty là văn bản nội bộ của công ty, nội dung điều lệ ghi chi tiết về các thông tin cơ bản của doanh nghiệp gồm: tên công ty, địa chỉ trụ sở, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, người đại diện pháp luật. Mục đích việc ghi đầy đủ nội dung để hỗ trợ công tác quản lý nhà nước, theo dõi và đảm bảo tính chính xác đối với tổ chức cá nhân khác trong giao dịch dân sự

Điều lệ là nguồn văn bản xây dựng cơ chế tổ chức, hoạt động cho công ty TNHH MTV

Điều lệ quy định cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty TNHH MTV để từ đó công ty có được hệ thống tổ chức chặt chẽ, có sự phân quyền rõ ràng sẽ khiến cho hoạt động của công ty thuận lợi và hiệu quả hơn.

Nội dung được quy định trong Điều lệ công ty TNHH MTV sẽ tạo ra cơ chế vận hành, quản lý, các bộ phận của công ty theo đó phải tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh, thúc đẩy sự hoạt động ổn định, phát triển.

Với những đặc điểm nêu trên, có thể khẳng định Điều lệ là văn bản rất quan trọng đối với hoạt động của công ty TNHH MTV

=> Tham khảo Công ty TNHH MTV là gì?

V. Mẫu điều lệ công ty TNHH MTV

Toàn bộ nội dung Mẫu điều lệ Công ty TNHH MTV mới nhất tại đây Click TẢI VỀ

Sau khi tải mẫu điều lệ công ty TNHH MTV về máy bạn phải hiểu và biết các soạn nội dung sao cho đúng luật

VI. Hướng dẫn soạn điều lệ công ty TNHH MTV

Nội dung mẫu điều lệ công ty TNHH MTV là những nội dung cơ bản nhất để có thể sử dụng để làm hồ sơ thành lập công ty TNHH MTV. Tuy nhiên với mỗi công ty TNHH MTV khác nhau sẽ có những nội dung khác nhau mà người làm hồ sơ phải chuẩn bị nội dung cho phù hợp với pháp luật và nhu cầu của công ty, các nội dung khác nhau và lưu ý cách ghi nội dung như sau

=> Tham khảo thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm

1. Cách ghi nội dung liên quan đến hình thức, tên gọi và trụ sở của công ty

Tên công ty bao gồm: tên tiếng việt phải viết đầy đủ các cụm từ (Công ty TNHH + tên riêng); tên tiếng nước ngoài được dịch từ tên tiếng việt với nghĩa tương đương (nếu có); tên viết tắt được viết từ tên tiếng việt hoặc tên tiếng nước ngoài (nếu có)

Tham khảo cách ghi điều lệ như hình bên dưới

2. Cách ghi tên gọi, trụ sở và hình thức Công ty TNHH


(Ảnh minh họa)

3. Cách ghi danh sách thành viên, vốn điều lệ Công ty TNHH


(Ảnh minh họa)

4. Cách ghi ngành nghề kinh doanh

Cách ghi mã ngành nghề kinh doanh công ty TNHH MTV cũng giống như các công ty khác, Phương pháp mã hóa ngành nghề cấp 4 trong hệ thống ngành kinh tế việt nam

Sau khi bạn tham khảo mã ngành nghề kinh doanh thì tiến hành mã hóa những ngành nghề theo mục tiêu kinh doanh tại thời điểm này và mục tiêu sau này

Tham khảo kết quả mã hóa ngành nghề theo hình ảnh minh họa bên dưới


(Ảnh minh họa)

5. Cách ghi vốn điều lệ công ty

=> Tham khảo bài viết TẠI ĐÂY

6. Cách ký điều lệ Công ty TNHH


(Ảnh minh họa)

Trên đây là những kiến thức liên quan đến điều lệ công ty TNHH MTV HGP Law biên soạn hi vọng sẽ giúp bạn hiểu và lưu ý khi thành lập công ty và trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình

=> Tham khảo quy trình thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

VII. Dịch vụ thành lập công ty THNHH MTV

1. Phí nhà nước khách hàng phải nộp bao gồm

 • 100.000đ lệ phí thành lập công ty TNHH MTV mới
 • 300.000đ đăng công bố thành lập công ty TNHH MTV
 • 500.000đ khắc dấu tròn và công bố mẫu con dấu công ty TNHH MTV
 • 150.000đ khắc dấu giám đốc

=> HGP Law sẽ đại diện nộp hộ khách hàng Tổng là -  1.050.000đ

2. HGP Law sẽ làm

Soạn hồ sơ, ủy quyền nộp hồ sơ, nhận kết quả tại cơ quan nhà nước – Trọn gói 500.000đ gồm

 • Tư vấn điều kiện thành lập công ty TNHH MTV gồm: ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trụ sở, vốn điều lệ, loại hình, tên công ty TNHH MTV
 • Soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp
 • Đại diện nộp hồ sơ, giải trình hồ sơ, nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp
 • Đăng công bố thành lập công ty mới công ty TNHH MTV
 • Sắp xếp hồ sơ lưu nội bộ công ty TNHH MTV
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ mở tài khoản ngân hàng thương mại
 • Hướng dẫn, tư vấn đăng ký chữ ký số
 • Tư vấn, hỗ trợ in hóa đơn điện tử
 • Tư vấn phát hành hóa đơn

Tổng phí khách hàng phải thanh toán là 650.000đ đã bao gồm phí nhà nước và phí dịch vụ của HGP Law (Cam kết sẽ không phát sinh thêm)

VIII. Kết quả HGP Law sẽ bàn giao cho khách gồm

 • Đăng ký doanh nghiệp
 • Hồ sơ lưu nội bộ: Điều lệ, danh sách thành viên, danh sách thành viên, giấy đề nghị thành lập và các giấy tờ khác
 • Kết quả đăng công bố thành lập công ty THNHH MTV
 • Hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng
 • Hướng dẫn mua chữ ký số
 • Hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử

Thời gian hoàn thành: 04 – 06 ngày

Khách hàng phải kê khai, gửi cho HGP Law những thông tin sau

Tờ khai thành lập công ty (Tải mẫu tờ khai)
Scan cmnd/ cccd/ hộ chiếu của các thành viên sáng lập
Gửi vào Email: luathgp@gmail.com

Cảm ơn bạn đã đọc tin, kéo xuống cuối bài viết để lại bình luận để HGP Law chỉnh sửa, hoàn thiện bài viết nàu và các bài viết khác

Trân trọng cảm ơn,

Chúc bạn thành công,

=> Tham khảo bài viết Công ty TNHH 1TV là gì?, công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần là gì?

=> Tham khảo dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Gửi yêu cầu tư vấn

Chấm điểm cho bài viết này

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

Điều kiện thành lập công ty tại Bắc Giang
Thành lập chi nhánh tại Bắc Giang
Thủ tục giải thể văn phòng đại diện công ty nước ngoài
Đăng ký mã số mã vạchHotline: 0973931600