google-site-verification=PSReE0bDUuFxOis7nmDJle48Etjjr8c5R0t-9XsU3hI

Gia hạn thời gian nộp thuế Chống Dịch Covid 19 Như thế nào?

Gia hạn thời gian nộp thuế Chống Dịch Covid 19 Như thế nào?

Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất – Liều thuốc “trợ lực tài chính” giúp doanh nghiệp và người dân vượt bão chống dịch Covid-19 thành công!

Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng và có nguy cơ bùng phát tại nhiều quốc gia trên Thế giới và tác động, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Ở Việt Nam, đời sống kinh tế, xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các hoạt động xuất, nhập khẩu, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, hành khách, nhiều lĩnh vực dịch vụ như y tế, giáo dục, ăn uống, lưu trú, giải trí, nhất là du lịch bị ảnh hưởng rõ rệt. Một số ngành, lĩnh vực sản xuất bước đầu bị ảnh hưởng, có nơi thiếu hụt lao động tạm thời, gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên, vật liệu đầu vào, gây đình trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trên địa bàn có dịch phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng kinh doanh

Trước tình hình đó để giảm thiểu tác động của dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP là liều thuốc tài chính giúp các doanh nghiệp, người dân vượt bão thành công trong thời kỳ khó khăn này.

=> Tham khảo thủ tục Thành lập công ty TNHH;  Thành lập công ty cổ phần

1. Gia hạn nộp thuế là gì?

Gia hạn nộp thuế có nghĩa rằng doanh nghiệp và người dân tạm thời chưa phải nộp thuế, được sử dụng tiền thuế đó vào các hoạt động sản xuất kinh doanh như: trang trải chi phí cố định, các khoản chi trả lương, hỗ trợ và trợ cấp lương cho người lao động,.. Khoản thuế gia hạn này là một khoản tài chính cần thiết, góp phần giúp các doanh nghiệp duy trì và cầm cự qua mùa dịch, là cơ sở tiền đề cho phục hồi tế trong tương lai.

Vậy Chính phủ đưa ra chính sách gia hạn nộp thuế trong phạm vi như thế nào? Cụ thể theo Điều 1, Nghị định 41/2020/NĐ-CP thì việc gia hạn nộp thuế đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiêp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

=> Tham khảo bài viết để hiểu pháp luật là gì?

2. Đối tượng áp dụng chính sách gia hạn nộp thuế

(1) Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:
 • Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
 • Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;
 • Xây dựng.
(2) Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:
 • Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;
 • Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
 • Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim.
(3) Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được xác định theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ; sản phẩm cơ khí trọng điểm được xác định theo Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

(4) Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

(5) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm công bố danh sách tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hỗ trợ khách hàng để cơ quan quản lý thuế thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định này.

Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh quy định tại (1), (2) và (3) trên là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2019 hoặc năm 2020.

(Theo Điều 2 Nghị định 41/2020/NĐ-CP)

=> Tham khảo bài viết Công ty là gì?

3. Thời gian gia hạn nộp thuế là bao lâu?

Theo Điều 3 Nghị định 41/2020/NĐ-CP thì:
 • Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu) của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6/2020 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2/2020 (đối với trường hợp kê khai theo quý). Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế.
 • Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 và số thuế TNDN tạm nộp quý 1, quý 2/2020. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế.
 • Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế đã liệt kê ở phía trên. Hộ gia đình, cá nhân thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 31/12/2020.
 • Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm…

=> Tham khảo bài viết quy định Doanh nghiệp là gì?

​4. Trình tự, thủ tục gia hạn

 • Hồ sơ gồm: 01 Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (mẫu tại Phụ lục ban hành kèm Nghị định 41/2020/NĐ-CP)
 • Hình thức nộp: Bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác
 • Cơ quan tiếp nhận: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý.

Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 07 năm 2020.

Chú ý:
 • Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất nộp sau ngày 30/07/2020 thì không được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
 • Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
 • Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc tạm dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước.

=> Tham khảo dịch vụ luật sư Doanh nghiệp

​5. Những lưu ý quan trọng khi thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế

Một điểm nổi bật trong Nghị định 41/2020/NĐ-CP là thủ tục gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất rất đơn giản, chỉ cần làm đơn đề nghị và nộp 1 lần cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp trước ngày 30/07/2020 là được xem xét.

Tuy nhiên, phải nói rằng thủ tục gia hạn thuế chỉ được giải quyết trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế. Vì vậy người nộp thuế cần lắm rõ quy định này để thực hiện nộp giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế đúng “thời gian, trình tự và đối tượng” để tránh mất quyền gia hạn cũng như phiền toái không đáng có hay bị xử phạt do xác định sai không đúng đối tượng.

Đầu tiên, thực hiện đúng biểu mẫu gia hạn theo phụ lục của Nghị định 41/2020/NĐ-CP và điền đầy đủ chính xác đối tượng được gia hạn theo quy mô, loại hình doanh nghiệp hay theo tiêu chí ngành nghề,… Điều này khá là quan trọng để tránh xác định sai với các quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, nếu như một doanh nghiệp thỏa mãn nhiều tiêu chí được gia hạn thì nên chọn tiêu chí được gia hạn cao nhất mang tính phổ quát nhất,.. Giấy đề nghị gia hạn phải được nộp cho cơ quan thuế trước ngày 30/07/2020 bằng phương thức điện tử, hoặc bưu điện để tránh tập trung đông người ảnh hưởng đến chỉ thị 16/CT-TTg cách ly toàn xã hội, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí lưu trữ tài liệu của cơ quan thuế cũng như doanh nghiệp.

Tiếp nữa, nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký (08/04/2020), nên người nộp thuế có thể nộp từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 30/07/2020. Nếu văn bản đã nộp mà phát hiện sai sót, nhầm lẫn về đối tương được gia hạn, thì người nộp thuế vẫn có quyền nộp lại bản gia hạn đúng theo quy định của pháp luật, nhưng vẫn đảm bảo trước ngày 30/07/2020.

Trên đây là những thông tin cập nhất mới nhất giúp quý bạn, quý khách hàng đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp mình. Để tránh những khó khăn vướng mắc, phiền toái phải khiếu nại khiếu kiện trong tương lai hay bị mất quyền được gia hạn, xử phạt do xác định sau không đúng đối tượng, hãy liên hệ với HGL LAW để được hỗ trợ tốt nhất!

=> Tham khảo thủ tục Thành lập công ty TNHH;  Thành lập công ty cổ phần

Gửi yêu cầu tư vấn

Chấm điểm: 5/5 Dựa trên 2 Đánh giá

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

Điều kiện thành lập công ty tại Bắc Giang
Thành lập chi nhánh tại Bắc Giang
Thủ tục giải thể văn phòng đại diện công ty nước ngoài
Đăng ký mã số mã vạchHotline: 0973931600