google-site-verification=PSReE0bDUuFxOis7nmDJle48Etjjr8c5R0t-9XsU3hI

Dịch vụ

Thủ tục đăng ký bảo hộ bằng sáng chế theo luật mới nhất

Để sáng tạo, chế tạ ra một cái mới là là cả một quá trình phức tạp không hề đơn giản và phải bỏ ra nhiều thời gian, công sức,...

Xem chi tiết

Thủ tục đăng ký quyền sở hữu công nghiệp theo luật mới

Để bảo vệ các sản phẩm do mình tạo ra các thủ tục pháp lý về quyền sở hữu công nghiệp đã được đặt ra đối với các đối tượng sở hữu...

Xem chi tiết

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả đối với sản phẩm, thương hiệu

Để xác lập quyền sở hữu đối với sản phẩm trí tuệ việc đăng ký bản quyền tác giả đối với sản phẩm, thương hiệu là vô cùng quan trọng để...

Xem chi tiết

Quyền tác giả là gì? Quy định về quyền tác giả theo luật mới

Để bảo vệ quyền lợi của những người tạo ra tác phẩm và giá trị của tác phẩm đó pháp luật hiện hành đã đưa ra cơ chế bảo hộ về vấn đề...

Xem chi tiết

Thay đổi chủ sở hữu nhãn hiệu trên văn bằng bảo hộ

Thay đổi chủ sở hữu nhãn hiệu trên văn bằng bảo hộ là một trong những trường hợp phải thực hiện thủ tục sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ. Vậy nội...

Xem chi tiết

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Khi nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu có trách nhiệm gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trước ngày hết hạn để duy trì...

Xem chi tiết

Thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ

Hiện nay có rất nhiều chủ sở hữu văn bằng bảo hộ trí tuệ muốn sửa đổi một số nội dung cho phù hợp với nhu cầu của mình nhưng lại băn khoăn thủ tục sửa đổi văn...

Xem chi tiết

Thủ tục cấp lại văn bằng bảo hộ nhãn hiệu do mất mới nhất

Khi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu bị mất hoặc bị hỏng, rách, phai mờ đến mức không thể sử dụng được chủ đơn phải thực hiện thủ tục cấp lại văn bằng bảo hộ nhãn hiệu...

Xem chi tiết
Hotline: 0973931600