google-site-verification=PSReE0bDUuFxOis7nmDJle48Etjjr8c5R0t-9XsU3hI

Pháp Luật

Mã ngành nghề kinh doanh

Mã ngành nghề kinh doanh là gì? Tra cứu, mã hóa như thế nào cho đúng luật? HGP Law kinh nghiệm gần 10 năm làm thủ tục...

Xem chi tiết

Luật Doanh nghiệp 2014

Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực 2015 có nhiều điểm đổi mới hơn như bỏ quy định bắt buộc đăng ký ngành nghề kinh doanh, giảm những ngành nghề kinh doanh...

Xem chi tiết

Doanh nghiệp FDI

Doanh nghiệp FDI là gì? Tại sao các Quốc gia luôn đẩy mạnh việc kêu gọi, tìm kiếm dòng vốn từ các Doanh nghiệp FDI đầu tư vào Quốc...

Xem chi tiết

Doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước hiện là đơn vị kinh doanh giữ vai trò then chốt trong cơ cấu nền kinh tế, là đối tác tiềm năng của các doanh nghiệp tư...

Xem chi tiết

Đăng ký quyền tác giả như thế nào?

Bảo hộ quyền tác giả là một công cụ hữu hiệu nhất nhằm khuyến khích, làm giàu và phổ biến di sản văn hóa quốc gia. Sự phát...

Xem chi tiết

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Những điều kiện bắt buộc phải có khi đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì? Giấy phép con được cấp khi nào? Yêu cầu...

Xem chi tiết

Đăng ký kinh doanh qua mạng

HGP Law luôn đồng hành cùng bạn, chuyên cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ tốt nhất, tiết kiệm nhất, chi phí tốt nhất, thời gian thực hiện thủ tục nhanh gọn!

Xem chi tiết

Quy định về góp vốn kinh doanh

Vốn góp là gì? Vốn điều lệ và vốn góp liên hệ với nhau như thế nào? Đây là vấn đề quan trọng cần được làm rõ khi...

Xem chi tiết
Hotline: 0973931600