google-site-verification=PSReE0bDUuFxOis7nmDJle48Etjjr8c5R0t-9XsU3hI

Chính sách bảo mật thông tin

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG
1, Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
- Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website luathgp.com bao gồm: họ tên, email, điện thoại, skype, địa chỉ trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà luathgp.com cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn sử dụng dịch vụ và để luathgp.com liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người sử dụng dịch vụ
- Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste luathgp.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
2, Phạm vi sử dụng thông tin
Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
·      Liên hệ tư vấn cho khách hàng khi nhận được yêu cầu;
·      Cung cấp thông tin về dịch vụ đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;
·      Gửi email hướng dẫn thủ tục các nội dung khách hàng yêu cầu;
·      Liên lạc và thực hiện thủ tục với khách hàng khi được yêu cầu;
·      Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại luathgp.com;
·      Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.
3, Thời gian lưu trữ thông tin
 Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của luathgp.com.
4, Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
CÔNG TY LUẬT TNHH HGP
+ Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, Ngõ 115 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01021418/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 30/05/2018 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.
+ Điện thoại: 0973.931.600 
+ Email: luathgp@gmail.com
5, Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ban quản trị website luathgp.com thực hiện việc này.
- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website luathgp.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, luathgp.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
6, Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
- Thông tin cá nhân của thành viên trên website luathgp.com được luathgp.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của luathgp.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, website luathgp.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
- Ban quản lý website luathgp.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý website luathgp.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
7, Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích
Khi phát hiên thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng vui ̣ lòng gửi email khiếu nại đến email: luathgp@gmail.com hoặc gọi điện thoại tới 0973.931.600  để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ viêc cho Ban quản ̣ trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điệm nhận được khiếu nại.
 
BAN QUẢN TRỊ
 
Hotline: 0973931600