google-site-verification=PSReE0bDUuFxOis7nmDJle48Etjjr8c5R0t-9XsU3hI

Thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài
Kết quả tích cực về dịch chuyển đầu tư sang Việt Nam là do chiến tranh thương mại Mỹ -Trung và dịch bệnh Covid 19 từ đầu 2020, các nhà đầu tư dần dịch chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý, cung cấp dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài, những năm gần đây Luật HGP đã tư vấn hỗ trợ hàng trăm nhà đầu tư làm các thủ tục xin chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập công ty tại Việt Nam. Thông qua bài viết Luật sư của HGP Law hướng dẫn về điều kiện, thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài; nghĩa vụ của công ty sau khi đi vào hoạt động, chi tiết như sau:

=> Tham khảo thủ tục Thành lập công ty TNHH;  Thành lập công ty cổ phần

I. Điều kiện thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài

 1. Người nước ngoài có năng lực hành vi dân sự đầy đủ đối với cá nhân, năng lực pháp luật đối với tổ chức
 2. Có đủ tài chính để thực hiện, triển khai dự án theo kế hoạch và bản đề xuất dự án
 3. Thuê, mượn trụ sở, nhà xưởng, quyền sử dụng đất hợp pháp để thực hiện dự án
 4. Nhà đầu tư không bị nhà nước việt nam cấm thành lập công ty, đầu tư dự án mới hoặc mua vốn góp vào công ty Việt nam
 5. Không được phép kinh doanh những ngành nghề cấm kinh doanh như: ma túy; hóa chất độc hại; thực vật, động vật hoang dã; mại dâm; mua bán người, bộ phận cơ thể người; hoạt động sinh sản vô tính trên người
=> Tham khảo bài viết Công ty là gì?

II. Các bước thành lập công ty vốn nước ngoài

Bước 1: Thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 2: Thành lập công ty => tham khảo thủ tục thành lập công ty TẠI ĐÂY

Bước 3: Hoàn thiện thủ tục sau thành lập công ty (Thủ tục mở tài khoản ngân hàng, mua chữ ký số, in hóa đơn)

Bước 4: Xin cấp Giấy phép kinh doanh hoặc giẫy phép đủ điều kiện hoạt động. Đối với công ty kinh doanh ngành nghề có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài như: Xin giấy phép bán lẻ (Mục đích: bán lẻ hàng hóa trực tiếp tới người tiêu dùng)  hoặc xin giấy phép: Đào tạo ngoại ngữ, kinh doanh du lịch lữ hành, giấy phép dịch vụ việc làm, giấy phép xuất khẩu lao động, giấy phép phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường (Đối với đơn vị sản xuất).….

=> Tham khảo dịch vụ luật sư tư vấn

III. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan có thẩm quyền nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn bên dưới

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền

Bước 3: Nhận kết quả

1. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo mẫu;
 2. Bản công chứng chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (đối với nhà đầu tư cá nhân người việt nam) hoặc công chứng hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân (người nước ngoài); bản dịch hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận thành lập công ty hoặc tài liệu tương đương khác (đối với nhà đầu tư là tổ chức);
 3. Đề xuất dự án đầu tư theo mẫu nhưng phải bao gồm nội dung sau: tên nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu thực hiện đầu tư, quy mô dự án đầu tư, vốn dự kiến đầu tư và phương án huy động vốn của bên thứ 3, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện dự án đầu tư, nhu cầu sử dụng lao động, đề xuất được hưởng ưu đãi của nhà nước, đánh giá tổng thể tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội liên quan đến dự án;
 4. Bản sao hoặc bản gốc một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư là tổ chức; cam kết hỗ trợ vốn, tài chính đầu tư của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tín dụng hoăc tổ chức tài chính; tài liệu xác nhận, thuyết minh có đủ năng lực tài chính của nhà đầu tư (Lưu ý: cam kết, xác nhận số vốn tối thiểu bằng số tiền dự kiến đầu tư. VD: Nhà đầu tư dự kiến đầu tư 1.000.000 USD, xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư tối thiểu phải là 1.000.000USD);
 5. Hợp đồng thuê địa điểm dự kiến đầu tư kèm theo: Giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê là hợp pháp (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ, Giấy phép xây dựng đối với tòa nhà văn phòng); Đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức có chứng năng cho thuê văn phòng; chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân đối với cá nhân cho thuê
 6. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với dự án có nhu cầu sử dụng đất;
 7. Giải trình về nhu cầu sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư, có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao. Nội dung cần giải trình bao gồm: tên công nghệ, nơi xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình hoạt động của công nghệ; các thông số kỹ thuật chính, tình trạng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
 8. Hợp đồng hợp tác BCC (Chỉ đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác giữa chính phủ Việt nam và nhà đầu tư).

=> Tham khảo quy trình thủ tục thành lập chi nhánh

2. Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư như sau

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau:
 • Dự án đầu tư bên ngoài khu kinh tế, khu công nghệ, công nghiệp, khu chế xuất;
 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại địa phương chưa thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.
 • Ban quản lý tỉnh, thành phố các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu mình quản lý gồm:
 • Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng;
 • Dự án đầu tư thực hiện trong khu mình quản lý.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tình, thành phố nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:
 • Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố khác nhau;
 • Dự án đầu tư thực hiện cùng lúc ở trong và ngoài khu kinh tế, công nghệ cao, công nghiệp, khu chế xuất.
Một số tỉnh, thành phố có trung tâm hành chính nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đến bộ phận một cửa của Trung tâm hành chính tỉnh, thành phố dự kiến đặt trụ sở để nộp hồ sơ, sửa đổi hồ sơ và nhận kết quả

=> Tham khảo thủ tục thành lập văn phòng đại diện

3. Thời hạn giải quyết hồ sơ

 • Thời hạn trả kết quả 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ hoặc từ chối hồ sơ. Trường hợp yêu cầu sửa hoặc từ chố phải nêu rõ lý do
 • Trường hợp hồ sơ yêu cầu sửa, thì phải tiến hành sửa theo đúng yêu cầu và nộp lại theo quy trình ban đầu
 • Thời gian giải quyết thủ tục hành chính sẽ ngắn hơn 15 ngày đối với một số tình thành đẩy mạnh cải cánh thủ tục hành chính và kêu gọi đầu tư

4. Kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm những nội dung

 1. Mã số dự án đầu tư cấp riêng cho từng dự án
 2. Tên, thông tin cơ bản, địa chỉ của các nhà đầu tư
 3. Tên đầy đủ của dự án đầu tư.
 4. Mục tiêu, quy mô của dự án đầu tư.
 5. Địa điểm (trụ sở) thực hiện dự án; diện tích sử dụng thực hiện dự án.
 6. Vốn đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động các tổ chức tín dụng), tiến độ góp vốn và huy động vốn của nhà đầu tư.
 7. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
 8. Tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư: tiến độ chuẩn bị, sửa, xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động; tiến độ thực hiện các mục tiêu cụ thể (như tuyển lao động, nhập hàng, máy móc, nghiên cứu thị trường,…), theo từng giai đoạn.
 9. Đề xuất các ưu đãi, hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư và căn cứ, điều kiện (nếu có) .
 10. Quy định, điều kiện khác đối với nhà đầu tư (nếu có)

=> Tham khảo dịch vụ luật sư Doanh nghiệp

 Tham khảo nội dung giấy chứng nhận đầu tư

 
(Hình ảnh giấy chứng nhận đầu tư)

IV. Thành lập công ty vốn nước ngoài

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ gồm

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên/ công ty hợp danh; danh sách cổ đông đối với công ty cổ phần.
 4. Bản công chứng đầy đủ các trang Hộ chiếu, căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên, cổ đông là cá nhân;
 5. Bản hợp pháp hóa lãnh sự giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và bản gốc văn bản ủy quyền; và bản công chứng đầy đủ các trang căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện ủy quyền của thành viên, cổ đông là tổ chức
 6. Quyết định viề việc góp vốn và bổ nhiệm người quản lý vốn; Danh sách những người đại diện theo ủy quyền (đối với thành viên là tổ chức nếu có);
 7. Bản công chứng giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư đã được cấp.

=> Tham khảo quy trình thủ tục thành lập công ty

Bước 2:  Nộp hồ thành lập công ty vốn nước ngoài

Nộp hồ sơ là nộp onlie qua website: dangkykinhdoanh.gov.vn hoặc nộp trực tiếp tại phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư của tỉnh thành nơi dự kiến thực hiện dự án

Hướng dẫn nộp hồ sơ qua mạng TẠI ĐÂY

Nộp trực tiếp tại bộ phận 1 cửa phòng đăng ký kinh doanh hoặc trung tâm hành chính công, tỉnh, thành phố nơi thực hiện dự án bạn sẽ nhận giấy hẹn trả kết quả. Bạn nên để lại số điện thoại và email lại để khi giải quyết hồ sơ của bạn cần sửa đổi, bổ sung nội dung gì có thể sẽ liên hệ lại bạn để trao đổi

Sau thời hạn 03 - 05 ngày: Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ cấp đăng ký doanh nghiệp bạn chủ động theo lịch hẹn, mang giấy hẹn đến lấy kết quả. Hoặc hồ sơ chưa hợp lệ sẽ ra thông báo yêu cầu bạn sửa đổi, bổ sung, sau khi sửa bổ sung bạn nộp lại hồ sơ

=> Tham khảo quy trình thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

Bước 3: Đăng công bố thành lập công ty vốn nước ngoài

Thời hạn đăng công bố là 30 ngày tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ đăng trên Website: dangkykinhdoanh.gov.vn,

Nội dung đăng công bố bao gồm các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp và thêm các thông tin sau:
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông công ty là nhà đầu tư nước ngoài đối với loại hình công ty cổ phần.

Bước 4: Khắc dấu và công bố mẫu dấu

 • Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế công ty, bạn liên hệ đơn vị khắc dấu (hoặc có thể nhờ cơ quan đăng ký kinh doanh giới thiếu đơn vị khắc dấu) tiến hành khắc con dấu pháp nhân và dấu giám đốc
 • Công ty được sử dụng nhiều hơn 1 con dấu và được quyền quyết định hình thức và nội dung con dấu nhưng phải đảm bảo nội dung trên con dấu phải có 02 nội dung là: tên công ty và mã số thuế.
 • Sau khi khắc xong con dấu người đại diện pháp luật phải tiến hành công bố trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia
 • Hồ sơ công bố dấu gồm: Thông báo mẫu dấu (Click Tải về) và giấy giới thiệu
 • Thời gian thực hiện: 01 ngày.
Lưu ý:
 • Sau 03 ngày kể từ ngày đăng công bố, mẫu dấu sẽ hiển thị trên thông tin của doanh nghiệp trên hệ thống thông tin quốc gia. Doanh nghiệp đăng nhập Website: http://dangkykinhdoanh.gov.vn. Nhập mã số thuế vào mục tìm kiếm, giao diện sẽ hiện thị thông tin doanh nghiệp bạn, bạn click vào mục mẫu dấu, hệ thống sẽ tự động tải về bạn lưu lại sau và mở ra xem
 • Khi đi mở tài khoản ngân hàng phía ngân hàng sẽ check xem con dấu công ty của bạn đã được đăng tải chưa, nếu đã đăng tải thì bạn sẽ hoàn thành được thủ tụ mở tài khoản ngân hàng luôn, nếu chưa được đăng tải thì có thể bạn phải đợi sau khi đăng tải mới quay ra ngân hàng để mở lại tài khoản

=> Tham khảo thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm

V. Thủ tục sau thành lập công ty vốn nước ngoài

Bước 1: Mở và thông báo tài khoản ngân hàng với cơ quan nhà nước

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác giao dịch nộp hồ sơ.

Hồ sơ đăng ký mở tài khoản ngân hàng bao gồm:
 • 01 bản công chứng đăng ký doanh nghiệp;
 • 01 bản công chứng giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • 01 bản công chứng Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu của người đại diện pháp luật ghi trên đăng ký doanh nghiệp, nếu công ty có 02 người đại diện theo pháp luật thì chỉ cần cmnd của giám đốc hoặc chủ tịch HĐTV/ CT HĐQT;
 • 01 bản sao điều lệ của công ty;
 • 01 bản phô tô thông báo về việc đăng tải thông tin đăng ký doanh nghiệp hoặc phải chắc chắn dấu đã được đăng tải;
Nộp thông báo tài khoản ngân hàng với phòng đăng ký kinh doanh
 • Doanh nghiệp nộp thông báo mở tài khoản ngân hàng lên phòng đăng ký kinh doanh nơi thực hiện dự án theo 02 hình thức: trực tiếp hoặc online website: dangkykinhdoanh.gov.vn. Trước kia là nộp cho cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp
 • Thời gian thực hiện: 03-05 ngày làm việc.
 • Hoặc liên hệ với Hotline của HGP Law để được tư vấn hỗ trợ miễn phí

=> Tham khảo quy định những việc phải làm sau khi thành lập công ty

Bước 2: Đăng ký chữ ký số

Đăng ký chữ ký số điện tử là quy định bắt buộc, do vậy khách hàng có thể chủ động liên hệ với 1 đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ chữ ký số điện tử uy tín như: Newtel CA, VNPT, Viettell, FPT,…
HGP Law đang làm đại lý cấp 1 cho rất nhiều đơn vị chữ ký số uy tín khách hàng có thể liên hệ để chúng tôi hỗ trợ với dịch vụ tốt nhất và chi phí hợp lý nhất
Giá chữ ký số từ 1.500.000đ đến 3.500.000đ tùy từng nhà cung cấp và thời gian sử dụng của chữ ký số, giá đã bao gồm VAT
Sau khi kích hoạt chữ ký số doanh nghiệp phải tích hợp nộp thuế điện tử qua chữ ký số hoặc yêu cầu bên cung cấp chữ ký số tích hợp ngay sau khi khởi tạo

Bước 3: Nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài

Thời gian nộp tờ khai và lệ phí môn bài
 • Đối với doanh nghiệp mới thành lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải nộp tờ khai và nộp tiền phí môn bài (nếu có). Đối với doanh nghiệp có điều chỉnh thông tin liên quan đến thay đổi số thuế môn bài thì thời hạn nộp ngày 30/01 của năm tài chính tiếp theo
 • Tờ khai môn bài có thể nộp điện tử thông quá chữ ký số
Hiện tại lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp ở Việt nam có 02 mức:
 • Doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 10 tỷ mức môn bài là 2 triệu/ năm
 • Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ trở lên mức môn bài là 3 triệu/ năm
 • Doanh nghiệp thành lập trong 6 tháng đầu năm đóng 100%, doanh nghiệp thành lập 6 tháng cuối năm sẽ đóng 50% lệ phí môn bài tương ứng
 • Lệ phí môn bài có thể nộp online sau khi mở tài khoản ngân hàng, kích hoạt chữ ký số để nộp thuế điện tử hoặc nộp trực tiếp tại ngân hàng liên kết với cơ quan thuế

=> Tham khảo quy định về vốn điều lệ công ty

Bước 4: Làm biển và treo biển Công ty

Doanh nghiệp phải làm và treo biển tại trụ sở công ty, dự án với các nội dung như sau: Tên công ty, địa chỉ trụ sở, mã số thuế, số điện thoại, website hoặc email (nếu có).

Kích cỡ phù hợp với nhu cầu, khả năng nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp và không vi phạm thuần phong, mỹ tục của Việt Nam

Bước 5: In và phát hành hóa đơn điện tử

Công ty vốn nước ngoài liên hệ với 01 đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử như: FPT, VNPT, Viettel, softdreams, Misa,…. Nhà cung cấp khác nhau nên giá hóa đơn điện tử cũng sẽ khác nhau, giá hóa đơn từ 890.000đ – 1.800.000đ/ 300 số hóa đơn

Hồ sơ đề nghị phát hành hóa đơn điện tử gồm:
 • Quyết định phát hành hóa đơn;
 • Mẫu hóa đơn;
Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ phát hành hóa đơn cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá hồ sơ để xem xét chấp thuận hay không chấp thuận cho sử dụng hóa đơn?

Lưu ý: Cơ quan thuế có thể đi kiểm tra địa chỉ trụ sở trước sau đó mới ra quyết định cho phép phát hành hóa đơn hoặc ra quyết định chấp thuận cho phép phát hành hóa đơn sau đó mới tiến hành kiểm tra. Thực tế quyết định theo hướng nào còn phụ thuộc vào quan điểm làm việc của cán bộ thuế hoặc cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp, trước khi xuống kiểm tra cán bộ thuế có thể sẽ đến đột xuất hoặc đặt lịch hẹn trước, do vậy doanh nghiệp nên liên hệ làm việc trước với cán bộ thuế quản lý, thường xuyên có người trực văn phòng và quan trong nhất là phải treo biển công ty.

Hồ sơ, giấy tờ cần chuẩn bị khi cơ quan thuế xuống kiểm tra trụ sở
 • Treo biển công ty tại trụ sở chính;
 • Bản phô tô Hợp đồng thuê, mượn nhà; cmnd/cccd/hộ chiếu + hộ khẩu của chủ nhà (bản công chứng);
 • 01 bản công chứng sổ đỏ;
 • 01 bản công chứng đăng ký doanh nghiệp;
 • 01 bản chứng nhận đầu tư
 • Dấu tròn, dấu chức danh của doanh nghiệp để ký biên bản (nếu cần);
 • Sắp xếp văn phòng làm việc hoạt động thực tế khách quan gồm bàn làm việc, bàn tiếp khách, và một số không gian làm việc cơ bản khác;
 • Người được ủy quyền hoặc người đại diện pháp luật có mặt tiếp cán bộ thuế.

=> Tham khảo quy định về Công ty cổ phần

VI. Thực hiện thủ tục góp vốn điều lệ sau thành lập công ty vốn nước ngoài

 1. Nhà đầu tư phải góp vốn trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 2. Hình thức góp vốn bằng chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.
 3. Quy trình góp vốn là công ty mới thành lập mở 01 tài khoản vốn tại 01 ngân hàng thương mại của Việt nam, sau đó các nhà đầu tư sẽ thực hiện việc chuyển tiền góp vốn từ tài khoản cá nhân, công ty của mình từ nước ngoài về tài khoản vốn này, sau khi chuyển vào tài khoản vốn công ty muôn sửa dụng để chi phí họa động của công ty mới thì phải chuyển sang tài khoản thanh toán theo hướng dẫn bên trên để giao dịch
 4. Một số ngân hàng uy tín để mở tài khoản vốn và tài khoản thanh toán như: Vietcombank, viettinbank, Techcombank, BIDV, MB, Shinhanbank, VIB,…
Qúa thời hạn 90 ngày mà thành viên/cổ đông chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau:
 1. Đối với công ty TNHH 1TV chủ sở hữu sẽ chào bán số vốn chưa góp cho thành viên khác, nếu có thành viên mua thì thay đổi dự án đầu tư, chuyển đổi loại hình thành công ty tnhh 2 thành viên hoặc công ty cổ phần và thay đổi lại tỷ lệ vốn góp của điều lệ; Nêu sau khi chào bán không ai mua thì chủ sở hữu phải điều chỉnh dự án đầu tư, thay đổi đăng ký doanh nghiệp giảm vốn điều lệ bằng số vốn đã góp thực tế trong vòng 60 ngày tính từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn.
 2. Đối với công ty TNHH 2TV trở lên: Các thành viên trong công ty chuyển nhượng phần vốn góp còn thiếu để các thành viên khác góp cho đủ số vốn điều lệ và/ hoặc điều chỉnh dự án đầu tư, đăng ký giảm vốn điều lệ bằng số vốn góp thực trong vòng 60 ngày.
 3. Đối với công ty cổ phần: Số cổ phần chưa được góp, được coi là số vốn chưa bán được, Hội đồng quản trị tiến hành bán để huy động đủ số vốn đã đăng ký ban đầu và/hoặc làm thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, thay đổi đăng ký doanh nghiệp giảm vốn điều lệ công ty và cổ đông trong vòng 30 ngày thường, kể từ ngày hết thời hạn góp vốn.
 4. Sau 90 ngày công ty không thực hiện góp đủ vốn và cũng không thực hiện thủ tục giảm vốn theo quy định, sẽ bị phạt vi phạm hành chính số tiền từ 20.000.0000 đồng đến 40.000.000 đồng và vẫn bị buộc phải điều chỉnh dự án đầu tư và thay đổi vốn điều lệ công ty.

=> Click tham khảo dịch vụ kế toán giá rẻ

VII. Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động dự án, báo cáo thuế

Định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm nhà đầu tư phải báo cáo tình hình hoạt động của dự án

Hình thức báo cáo online. Cơ quan quản lý về đầu tư sẽ cấp cho dự án, công ty 01 mã số để truy cập vào hệ thống website: www.dautunuocngoai.gov.vn

Nhà đầu tư thiệc hiện việc báo cáo tình hình triển khai hoạt động của dự án theo hướng dẫn TẠI ĐÂY

Lưu ý mốc thời gian báo cáo và nộp tờ khai thuế và nộp tiền thuế

Về nghĩa vụ báo cáo thuế công ty phải thực hiện các công việc sau: Nộp tờ khai, nộp thuế giá trị gia tăng, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nộp tờ khai và thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (nếu có), nộp các tờ khai và loại thuế khác (nếu có), nộp báo cáo tài chính và tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có)

Thứ nhất thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế giá trị gia tăng, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, loại thuế khác (Lưu ý công ty không phát sinh vẫn phải nộp tờ khai) nộp theo quý:

 • Quý 1 (Tháng 1-3): Hạn cuối ngày 30/04;
 • Quý 2 (Tháng 4-6): Hạn cuối ngày 30/07;
 • Quý 3 (Tháng 7-9): Hạn cuối ngày 30/10;
 • Quý 4 (Tháng 10-12): Hạn cuối ngày 30/01 năm kế tiếp;
Thời hạn Nộp báo cáo tài chính năm là 30/03 của năm kế tiếp. Lưu ý dù công ty không phát sinh doanh thu vẫn phải lập và nộp báo cáo tài chính cho năm hoạt động.

=> Tham khảo thủ tục đăng ký website với bộ công thương

VIII. Dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài

 1. Tư vấn thủ tục, điều kiện thành lập công ty vốn nước ngoài cho nhà đầu theo lĩnh vực, ngành nghề hoặc theo quốc gia của nhà đầu tư hoặc theo địa phương có ưu đãi đầu tư;
 2. Tư vấn tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài theo nhu cầu, định hướng, quy định pháp luật Việt Nam, cam kết WTO và các hiệp định thương mại khác;
 3. Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp cho nhà đầu tư, tư vấn địa điểm thực hiện dự án, địa chỉ trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh, mở tài khoản chuyển vốn, thời hạn góp vốn, nghĩa vụ báo cáo;
 4. Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu, giấy tờ để thành lập công ty vốn nước ngoài;
 5. Tư vấn giấy tờ, soạn thảo toàn bộ hồ sơ thành lập công ty vốn nước ngoài;
 6. Đại diện nhà đầu tư làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong toàn bộ quá trình xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thành lập doanh nghiệp (Bao gồm: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, làm dấu công ty, công bố mẫu dấu, mở tài khoản ngân hàng, mua chữ ký số, in hóa đơn,…);
 7. Tư vấn hỗ trợ pháp luật thuế – kế toán, góp vốn đầu tư, tư vấn về luật lao động, tư vấn về luật hợp đồng, bảo hộ sở hữu trí tuệ,…
 8. Tư vấn trọn đời toàn bộ vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty qua điện thoại.

=> Quản lý phải biết quy định về kế toán doanh nghiệp

IX. Phí dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài

Phí dịch vụ của HGP Law từ 1.000 USD trở lên tùy vào điều kiện, nhu cầu của nhà đầu tư

Bước 1: Cung cấp thông tin theo TỜ KHAI THÔNG TIN

Bước 2: Gửi kèm tờ khai thông tin và hộ chiếu của nhà đầu tư vào email: luathgp@gmail.com

Hoặc khách hàng để lại email, số điện thoại, ghi nội dung yêu cầu ở phần bình luận cuối bài viết chúng tôi sẽ liên hệ lại để tư vấn cho khách hàng

Chúng tôi sẽ kiểm tra yêu cầu của khách hàng và gửi lại báo phí chi tiết cho khách hàng

Sau khi gửi thông tin khách hàng cần chuẩn bị tài liệu giấy tờ sau:
 1. Bản hộ chiếu công chứng 03 bản có đầu đủ các trang đối với nhà đầu tư là tổ chức
 2. Bản hợp pháp hóa lãnh sự đăng ký kinh doanh 03 bản, 03 hộ chiếu công chứng có đầyđủ các trang của người được ủy quyền đối với nhà đầu tư là tổ chức
 3. Bản hợp pháp hóa lãnh sự báo cáo tài chính gần nhất 02 bản hoặc 02 xác nhận số dư tài khoản ngân hàng
 4. Bản công chứng hoặc bản gốc hợp đồng thuê địa điểm và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của địa điểm, đăng ký doanh nghiệp đối với chủ sở hữu địa điểm là tổ chức

=> Quy định không thể bỏ qua về kế toán trưởng

X. 10 Lý do nên chọn HGP Law

 1. Được giảm 20% giá dịch vụ ngay lần đầu tiên khi đăng ký online (không cần đặt cọc phí)
 2. Giá dịch vụ luôn giẻ nhất so với gói dịch vụ tương đương của các đơn vị khác
 3. Thời gian luôn đúng hẹn và kết quả đúng như cam kết
 4. Chi phí không phát sinh thêm ngoài khoản chi phí đã thỏa thuận trong hợp đồng
 5. Hỗ trợ báo cáo tình hình hoạt động dự án 06 tháng
 6. Hỗ trợ kê khai báo cáo thuế 6 tháng kể từ lúc thành lập
 7. Tư vấn hỗ trợ qua điện thoại trọn đời các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty
 8. Cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật liên quan đến Công ty vốn đầu tư nước ngoài đến với khách hàng
 9. Khách hàng được cử nhân sự tham gia Miễn phí các buổi tọa đàm, chia sẻ kiến thức do HGP Law tổ chức
 10. Được giảm 10% giá các dịch vụ tiếp theo, theo bảng báo giá của HGP Law

Chúng tôi ở đây để đồng hành và phục vụ bạn. Để lại những yêu cầu của bạn ở phần bình luận cuối bài viết luật sư, chuyên viên của chúng tôi sẽ liên hệ để hỗ trợ bạn

Cảm ơn đã bài, chúc bạn thành công,

=> Tham khảo bài viết quy định Doanh nghiệp là gì?

=> Tham khảo bài viết Công ty TNHH 1TV là gì?, công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần là gì?

Gửi yêu cầu tư vấn

Chấm điểm: 5/5 Dựa trên 5 Đánh giá

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

Điều kiện thành lập công ty tại Bắc Giang
Thành lập chi nhánh tại Bắc Giang
Thủ tục giải thể văn phòng đại diện công ty nước ngoài
Đăng ký mã số mã vạchHotline: 0973931600