google-site-verification=PSReE0bDUuFxOis7nmDJle48Etjjr8c5R0t-9XsU3hI

Công ty TNHH Một thành viên

Công ty TNHH Một thành viên
Nhiều người muốn khởi nghiệp một mình nhưng không biết lựa chọn loại hình công ty như thế nào cho phù hợp, HGP Law với gần 10 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ Thành lập công ty sẽ tư vấn cho bạn khởi nghiệp loại hình Công ty TNHH 1TV về những nội dung: Công ty TNHH 1TV là gì? khái niệm và đặc điểm công ty TNHH 1TV? Ưu và nhược điểm của công ty TNHH 1TV? Cơ cấu tổ chức công ty TNH 1TV? Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty TNHH 1TV?

=> Tham khảo bài viết Công ty là gì?

I. Công ty TNHH Một thành viên là gì?

Khái niệm theo Luật doanh nghiệp 2020 "Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức có tư cách pháp nhân thành lập, làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty TNHH 1TV chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi tài sản và/hoặc số vốn điều lệ đăng ký của công ty"

=> Tham khảo bài viết quy định Doanh nghiệp là gì?

II. Đặc điểm Công ty TNHH 1TV

Thứ nhất về tư các pháp nhân 

Công ty TNHH 1TV có tư cách pháp nhân kể từ thời điểm cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thứ 2 về chủ sở hữu

Công ty TNHH 1TV là loại hình doanh nghiệp đơn chủ sở hữu, do một cá nhân hoặc một tổ chức thành lập, làm chủ sở hữu; Công ty CP, Cty TNHH 2TV, Cty HD là loại hình đa chủ sở hữu

Thứ 3 về tính chịu trách nhiệm

Chủ sở hữu công ty TNHH 1TV chịu trách nhiệm trong phạm vi tài sản và/hoặc số vốn điều lệ đã đăng ký;

Thứ 4 về vốn điều lệ của công ty

Vốn điều lệ của công ty TNHH 1TV tại thời điểm đăng ký là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu đăng ký, cam kết góp và ghi trong điều lệ đầu tiên

Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng chủng loại, số lượng tài sản như đã đăng ký, cam kết góp khi thành lập doanh nghiệp. Thời hạn góp vốn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp không góp đủ, Chủ sở hữu phải thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ hoặc chuyển nhượng lại cho người khách và chuyển đổi thành công ty TNHH 2TV trở lên

Hình thưc góp vốn bằng chuyển quản qua tài khoản ngân hàng

=> Tham khảo quy định về vốn điều lệ công ty

Thứ 5 phạm vi kinh doanh

Công ty TNHH 1TV được kinh doanh các ngành nghề pháp luật không cấm, kinh doanh những ngành nghề có điều kiện khi đáp ứng được điều kiện theo quy định pháp luật. Được quyền góp vốn mua cổ phần vào doanh nghiệp khác, được quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo quy định của pháp luật

Thứ 6 cơ cấu tổ chức quản lý

Công ty TNHH 1TV có cơ cấu quản lý đơn giản tinh gọn theo hai mô hình: Mô hình thứ nhất gồm: Hội đồng thành viên ít nhất 03 người được chủ sở hữu ủy quyền (thường với công ty nhà nước và công ty con của tập đoàn lớn), Tổng giám đốc hoặc giám đốc; Mô hình thứ 2 gồm: Chủ tịch công ty và Tổng giám đốc hoặc giám đốc. Thường các công ty TNHH 1TV chủ sở hữu là chủ tịch công ty kiêm tổng giám đốc hoặc giám đốc có quyền tuyệt đối quyết định mọi vấn đề của công ty, không mâu thuẫn hay bất đồng quan điểm với bất kỳ ai

Thứ 7 về khả năng huy động vốn

Công ty TNHH 1TV không được phát hành cổ phần. Tuy nhiên, hoạt động huy động vốn của công ty cũng khá đa dạng, nhưng có thể phát hành trái phiếu, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, cá nhân trong và ngoài nước, hoặc thông qua việc bảo lãnh vay của chủ sở hữu

=> Tham khảo đặc điểm công ty Cổ phần là gì?

III. Ưu và nhược điểm của công ty TNHH 1TV

1. Ưu điểm

Công ty TNHH 1TV có tư cách pháp nhân nên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ hay nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi tài sản, số vốn điều lệ công ty đã đăng ký khi thành lập công ty

Công ty TNHH 1TV Chỉ có 1 chủ sở hữu, một người quản lý hoặc nhóm người quen biết nhau được chủ sở hữu ủy quyền quản lý điều hành, do vậy việc quản lý đơn giản, thường đồng nhất quan điểm, ít xảy ra mâu thuẫn.

Công ty TNHH 1TV vẫn huy động vốn bằng việc phát hành trái phiếu, vay vốn tổ chức tín dụng hoặc cá nhân khác được

Công ty TNHH 1TV có thể chuyển đổi loại hình công ty TNHH 2 TV hoặc Công ty cổ phần để huy động vốn, du nạp nhân tài, ý tưởng phát triển công ty

Công ty TNHH 1TV có thể giảm vốn theo hình thức: thành viên không góp đủ trong vòng 90 ngày hoặc chủ sở hữu quyết định giảm vốn sau khi công ty đã hoạt động kinh doanh được 02 năm

2. Nhược điểm

Công ty TNHH 1TV không được phát hành cổ phần để huy động vốn

Công ty TNHH 1TV có 1 chủ sở hữu nên không có nhiều người tài, giỏi tâm huyết đóng góp ý tưởng để phát triển công ty, mà công việc này thường chỉ chủ sở hữu làm. Vì quan niệm người viết nam là chỉ làm thực sự hết mình khi cái gì là của mình, còn cái của người khác thì làm hết vài trò là được rồi

Vì công ty một chủ sở hữu nên không có nhiều ý kiến đóng góp, phải biết trong các quyết định của công ty nên dễ dấn đến những sai sót, gây thiệt hại cho công ty hoặc làm công ty chậm phát triển

=> Tham khảo ưu, nhược điểm công ty trách nhiệm hai thành viên là gì?

IV. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty TNHH 1TV theo hai hình thức

1. Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH 1TV khi Chủ sở hữu là cá nhân

Gồm: Chủ tịch công ty, tổng giám đốc hoặc giám đốc

Chủ sở hữu công ty TNHH 1TV có thể đồng thời là Chủ tịch của Công ty và có quyền cao nhất trong việc quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty.

Chủ sở hữu Công ty có thể tự mình hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

(Ảnh minh họa)

2. Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH 1TV khi Chủ sở hữu là tổ chức

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2020, Công ty TNHH 1TV do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây

Mô hình thứ nhất: Chủ tịch công ty - Kiểm soát viên - Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

Mô hình thứ hai: Hội đồng thành viên - Kiểm soát viên - Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

=> Tham khảo quy trình thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

 
(Ảnh minh họa)

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Quyền của chủ sở hữu công ty TNHH 1TV

 • Quyết định toàn bộ nội dung Điều lệ đầu tiên của công ty; quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty khi cần thiết

 • Quyết định việc đầu tư, kinh doanh; quyết định về quy trình quản trị nội bộ doanh nghiệp;

 • Có quyền bán một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ trong công ty cho tổ chức, cá nhân khác;

 • Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

 • Quyết định về việc tổ chức chuyển đổi công ty, tạm ngừng kinh doanh, giải thể công ty và phá sản công ty;

 • Được quyền thu hồi toàn bộ giá trị tài sản còn lại của công ty sau khi công ty hoàn thành việc giải thể hoặc phá sản;

Quy định về Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc) Công ty TNHH 1TV

Tổng giám đốc hoặc giám đốc được Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 1TV chủ sở hữu là tổ chức hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê với nhiệm kỳ thỏa thuận nhưng không quá 05 năm để trực tiếp quản lý điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.

Tổng giám đốc (hoặc giám đốc) Công ty TNHH 1TV phải có các tiêu chuẩn sau

 • Đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Không thuộc các trường hợp bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy đinh luật doanh nghiệp 2014;
 • Là người có chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty TNHH 1TV có thể kiêm Tổng giám đốc hoặc giám đốc trừ công ty TNHH 1TV thuộc sở hữu của nhà nước hoặc trường hợp pháp luật có quy định khác

Tổng giám đốc (hoặc giám đốc) Công ty TNHH 1TV có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận, được giao của mình
 • Tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty TNHH 1TV
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty theo thỏa thuận hoặc công việc được giao;
 • Tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty đã được chủ sở hữu thông qua;
 •  Ký ban hành, phổ biết quy chế quản lý nội bộ của công ty;
 • Trực tiếp bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý khác trong công ty, trừ cách chức vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
 • Đại diện công ty ký kết, thực hiện hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp hợp đồng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
 • Đề xuất, kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức định hướng lại công ty;
 • Chuẩn bị và trình báo cáo tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
 • Đề xuất, kiến nghị phương án sử dụng nguồn lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Trực tiếp lên phương án và tuyển dụng lao động;

=> Tham khảo cơ cấu tổ chức công ty cổ phần là gì?

V. Một số lưu ý khi thành lập Công ty TNHH 1TV

1. Lưu ý về đặt tên công ty TNHH 1TV

Về Cách đặt tên công ty sử dụng cấu trúc như sau: Cụm từ: Công ty + Loại hình: trách nhiệm hữu hạn (hoặc TNHH) + tên riêng của công ty (VD: Xây dựng Thịnh Phát)

Tên riêng của công ty phải đảm bảo đúng các ký tự trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Để đặt tên đúng luật, đẹp, ý nghĩa cần lưu ý: Tên riêng nên để dễ đọc, rõ ràng, không gây nhầm lẫn với tên công ty hay tổ chức khác đã đăng ký. Tên riêng nên mang một ý nghĩa nhất định, dễ xây dựng, phát triển thương hiệu. 

2. Lưu ý về vốn điều lệ công ty TNHH 1TV 

Vốn điều lệ là số vốn các chủ sở hữu đăng ký và cam kết sẽ góp đủ trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc một thời hạn nhỏ hơn quy định trong điều lệ. Qúa thời hạn 90 ngày các chủ sở hữu không góp đủ vốn thì phải làm thủ tục chào bán cho thành viên khác hoặc giảm vốn điều lệ bằng số vốn đẵ góp

Vốn điều lệ phải góp bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng

=> Tham khảo bài viết về điều lệ công ty TNHH một thành viên

3. Lưu ý về ngành nghề kinh doanh

Theo Luật mới các doanh nghiệp được tự do đăng ký ngành nghề và kinh doanh mà pháp luật không cấp. Tuy nhiên khi đãng ký mã ngành nghề kinh doanh lưu ý về ngành nghề kinh doanh bị cấm kinh doanh và ngành nghề có điều kiện.

Đối với ngành nghề bị cấp kinh doanh thì doanh nghiệp không được đăng ký kinh doanh, chỉ có doanh nghiệp đặc thù mới có thể đăng ký kinh doanh (VD: Kinh doanh thuốc nổ chỉ doanh nghiệp quốc phòng mới được đăng ký). Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi thành lập có thể chưa cần đáp ứng điều kiện ngay, nhưng khi đi vào hoạt động mới cần phải đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh

=> Tham khảo quy định Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

VI. Thủ tục thành lập công ty TNHH MTV

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập Công ty TNHH MTV

 • Giấy đề nghị thành lập công ty tnhh 1tv
 • Điều lệ công ty tnhh 1tv
 • Danh sách thành viên được ủy quyền đối với công ty tnhh 1tv; giấy ủy quyền
 • Bản công chứng chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu đối với thành viên, người ủy quyền là cá nhân; đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập đối với tổ chức (Lưu ý giấy tờ trên do nước ngoài cấp thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch công chứng)

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Có 2 hình thức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc nộp hồ sơ online trên web: dangkykinhdoanh.gov.vn
 • Hướng dẫn nộp hồ sơ qua mạng xem TẠI ĐÂY
 • Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và xử lý là phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
 • Thời gian giải quyết là 03 đến 05 ngày
 • Kết quả nhận được: Đăng ký doanh nghiệp mới

Bước 3: Đăng bố cáo và khắc dấu

 • Khi có kết quả đăng ký doanh nghiệp, công ty trực tiếp đăng ký và nộp phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu của nhà nước,
 • Hồ sơ đăng bố cáo gồm: Đơn đăng bố cáo và giấy ủy quyền
 • Doanh nghiệp liên hệ với cơ quan khắc dấu để khắc con dấu công ty, dấu chức danh
 • Phí khắc bộ dấu từ khoảng 550k – 750k
 • Sau khi khắc dấu công ty phải tiến hành đăng công bố mẫu dấu lên công thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, doanh nghiệp phải đăng công bố trước khi sử dụng con dấu
 • Thời gian xử lý là 03 ngày,

=> Tham khảo quy định vê mã ngành nghề kinh doanh

Bước 4: Mua chữa ký số

 • Doanh nghiệp liên hệ bên cung cấp chữ ký số để đăng ký mua và đăng ký nộp thuế điện tử qua chữ ký số, đây là thủ tục bắt buộc mua để kê khai báo cáo, nộp thuế online
 • Giá chữ ký số khoảng 1.600.000đ – 3.000.000đ/ 3 năm sử dụng
 • Các nhà cung cấp uy tín: NewCA, FPT, Viettel, VNPT,…

Bước 5: Mở và thông báo mở tài khoản ngân hàng cho phòng đăng ký kinh doanh

 • Sau khi có đăng ký kinh doanh, con dấu công ty, chữ ký số doanh nghiệp phải liên hệ với 01 ngân hàng thương mại để mở tài khoản ngân hàng
 • Sau khi mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp phải thông báo về việc mởi tài khoản ngân hàng cho phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để đăng ký nộp thuế qua tài khoản và tích hợp với chữ ký số của doanh nghiệp
 • Hồ sơ thông báo mở tài khoản ngân hàng gồm: Thông báo mở tài khoản ngân hàng, giấy giới thiệu
 • Thời gian giải quyết: 03 ngày

Bước 6: In hóa đơn và thông báo sử dụng hóa đơn

 • Từ năm 2019 doanh nghiệp mới bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử
 • Sau khi có đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp liên hệ 01 đơn vị in hóa đơn để thiết kế mẫu hõa đơn, chốt số lượng và đặt in hóa đơn
 • Phí in hóa đơn khoảng: 890.000đ – 1.500.000đ/ 300 số hóa đơn
 • Sau khi có mẫu hóa đơn, số lượng thì doanh nghiệp thông báo về việc sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế
 • Thời gian xử ly: 05 ngày
=> Tham khảo thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm

VII. Dịch vụ thành lập công ty TNHH 1TV của HGP Law

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng HGP Law cung cấp dịch vụ thành lập Công ty TNHH 1TV nhanh, uy tín, giá rẻ khách hàng chỉ cần cung cấp thông tin, chuẩn bị tài liệu công chứng, ký hồ sơ còn tất các các việc khách HGP Law sẽ làm

=> Tham khảo bài viết chi tiết dịch vụ thành lập công ty

HGP Law sẽ làm các công việc sau

1. Tư vấn cho khách hàng về các loại hình doanh nghiệp phù hợp
2. Tư vấn điều kiện kinh doanh: Trụ sở công ty, mã ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện pháp luật,…
3. Tư vấn rui ro, tranh chấp nếu có
4. Soạn hồ sơ thành lập Công ty TNHH 1TV
5. Đại diện thực hiện thủ tục thành lập công ty 1TV tại cơ quan có thẩm quyền
6. Đại diện nộp hồ sơ, nộp phí công bố thành lập công ty
7. Khắc dấu, công bố mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia
8. Chuẩn bị hồ sơ, mở tài khoản ngân hàng, thông báo mở tài khoản ngân hàng cho phòng đăng ký kinh doanh
9. Chuẩn bị hồ sơ, đăng ký mua chữ ký số cho công ty, đăng ký nộp thuế qua tài khoản ngân hàng
10. Đặt in hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn cho khách hàng
11. Tư vấn, sắp xếp hồ sơ lưu nội bộ
12. Hỗ trợ kê khai thuế 3 tháng đầu tiên cho doanh nghiệp mới
13. Cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp

Khách hàng cần cung cấp cho HGP Law thông tin, giấy tờ để làm hồ sơ gồm

Bước 1: Kê khai theo mẫu tờ khai (Mẫu tờ khai thành lập công ty)
Bước 2: Scan gửi HGP Law chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
Bước 3: Gửi vào email: luathgp@gmail.com

Khách hàng cần chuẩn bị

 1. CMND, CCCD, Hộ chiếu 01 bản công chứng của các thành viên
 2. Ký hồ sơ do HGP Law chuẩn bị

Thời gian giải quyết: 03 – 05 ngày

Sau khi đọc xong bài viết, bạn giúp HGP Law bình luận về nội dung để giúp đội ngũ biên tập viên của công ty chỉnh sửa và hoàn thiện hơn các bài viết tiếp theo

=> Tham khảo thủ tục Thành lập công ty TNHH;  Thành lập công ty cổ phần

=> Tham khảo bài viết Công ty TNHH 1TV là gì?, công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần là gì?

Gửi yêu cầu tư vấn

Chấm điểm: 5/5 Dựa trên 1 Đánh giá

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

Điều kiện thành lập công ty tại Bắc Giang
Thành lập chi nhánh tại Bắc Giang
Thủ tục giải thể văn phòng đại diện công ty nước ngoài
Đăng ký mã số mã vạchHotline: 0973931600