google-site-verification=PSReE0bDUuFxOis7nmDJle48Etjjr8c5R0t-9XsU3hI

Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ được hiểu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là điều cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn chặn người khác sử dụng nhãn hiệu vì mục đích cạnh tranh không lành mạnh. Vậy bảo hộ nhãn hiệu được thực hiện như thế nào? kéo xuống để tiếp tục tìm hiểu thông tin và tham khảo dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu của Luật HGP

Theo các dấu tích lịch sử, những người thợ rèn làm kiếm từ thời Đế chế La Mã được cho là những người đầu tiên tạo ra nhãn hiệu (sử dụng trong thương mại). Họ đánh dấu các ký hiệu trên vũ khí mình làm ra để phân biệt với vũ khí của người khác. Về sau, cách dùng ký hiệu để đánh dấu vũ khí được phổ biến rộng rãi và áp dụng trên các sản phẩm khác như vàng, bạc, tiền xu, trang sức, đồ gốm,… Tuy nhiên, các nhãn hiệu này mới chỉ là các vết khắc của các hình vẽ nhỏ hoặc các dạng hình học cơ bản (dấu hiệu đơn giản).

Với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, các sản phẩm được sản xuất và xuất khẩu ngày càng nhiều và đa dạng. Điều này đã khiến các nhà đầu tư kinh doanh thấy cần phải có nhãn hiệu riêng để phân biệt hàng hóa của mình với hàng hóa của các đơn vị khác.

=> Tham khảo thủ tục đăng ký website với bộ công thương

I. Ví dụ minh họa về lợi ích của việc Bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu “COCA-COLA” là nhãn hiệu của Công ty THE COCA-COLA COMPANY, nhãn hiệu bảo hộ cho nhóm sản phẩm “Đồ uống không có chất rượu và các chế phẩm để sản xuất loại đồ uống này”. Còn PEPSICO, INC sử dụng nhãn hiệu “PEPSI, hình” để bảo hộ cho nhóm sản phẩm “Nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống,….”

Từ đây, có thể thấy: Nhãn hiệu “COCA-COLA” giúp phân biệt các sản phẩm của công ty THE COCA-COLA COMPANY với sản phẩm của PEPSICO, INC.

=> Tham khảo quy trình thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

I. Chủ thể được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Ban đầu, nhãn hiệu xuất hiện với chức năng chính là giúp phân biệt hàng hóa cùng loại của các nhà sản xuất, phân phối khác nhau nhưng sau này với sự phát triển của kinh tế thị trường, việc bảo hộ nhãn hiệu của đơn vị mình có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp cận thị trường, bảo vệ hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đơn vị trước những hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, những chủ thể dưới đây được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu:

 • Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp;
 • Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó;
 •  Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với điều kiện: Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh; Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ.
=> Tham khảo về cách tra cứu nhãn hiệu hàng hóa

II. Thủ tục bảo hộ nhãn hiệu

1. Thành phần hồ sơ bảo hộ nhãn hiệu

Sau khi đã thiết kế được nhãn hiệu cho riêng đơn vị mình, đầu tiên các chủ đơn cần phải tra cứu xem nhãn hiệu có dấu hiệu trùng lặp, dễ gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu đã được bảo hộ hay chưa. Đây là bước có ý nghĩa quan trọng, vì nếu không tra cứu, việc đăng ký bảo hộ sẽ gặp nhiều khó khăn do tranh chấp nhãn hiệu và hồ sơ bị từ chối rất đáng tiếc.

Việc soạn thảo hồ sơ bảo hộ nhãn hiệu cũng phải được tiến hành cẩn thận và chính xác. Theo quy định, hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:
 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (soạn theo mẫu quy định);
 • Mẫu nhãn hiệu (in màu);
 • Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ (nếu chủ đơn không tự đi nộp);
 • Một số văn bản, giấy tờ khác (tùy từng trường hợp cụ thể).
=> Tham khảo quy định mã vạch là gì?

2. Trình tự, thủ tục bảo hộ nhãn hiệu

Sau khi soạn thảo hồ sơ bảo hộ nhãn hiệu, trình tự xử lý hồ sơ được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ bảo hộ nhãn hiệu

Nộp hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc gián tiếp quan bưu điện. Đơn vị tiếp nhận và xử lý hồ sơ là Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc tại Văn phòng đại diện của cục tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh.

Hồ sơ được tiếp nhận Cục sẽ đóng dấu tiếp nhận đơn lên Tờ khai bảo hộ nhãn hiệu cho khách hàng.

Bước 2: Thẩm định hình thức hồ sơ bảo hộ nhãn hiệu

Đây là bước kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không (Ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ/từ chối chấp nhận đơn). Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ;

Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

Bước 3: Công bố đơn hợp lệ

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Bước 4: Thẩm định nội dung hồ sơ bảo hộ nhãn hiệu

Đây là bước đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;

Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

=> Tham khảo quy định về Công ty TNHH 2 thành viên

3. Thời gian xử lý hồ sơ bảo hộ nhãn hiệu

 • Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nộp đơn;
 • Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;
 • Thẩm định nội dung đơn: không quá 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.

4. Kết quả thực hiện

Quyết định cấp/từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 
=> Tham khảo dịch vụ thành lập công ty giá rẻ

III. Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

Bảo hộ nhãn hiệu là một thủ tục khó và phức tạp, thời gian xử lý và theo dõi hồ sơ mất hàng năm. Nhiều đơn vị tự mình thực hiện thủ tục này, do không biết cách thực hiện, không biết tra cứu nhãn hiệu, hồ sơ phải sửa nhiều lần, đợi hơn một năm có kết quả nhưng lại bị từ chối do nhãn hiệu không đủ điều kiện bảo hộ. Điều này rất đáng tiếc.

Để hạn chế rủi ro bị từ chối cấp văn bằng, để hồ sơ được soạn thảo chính xác, quá trình xử lý hồ sơ không gặp khó khăn và gián đoạn, HGP Law giới thiệu: Dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu

=> Tham khảo giá dịch vụ kế toán trọn gói

1. Chúng tôi sẽ làm:

Kiểm tra nhãn hiệu trước khi tiến hành bảo hộ

Công ty chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra một cách tỷ mỉ và cẩn trọng, xem liệu rằng nhãn hiệu của quý khách hàng có bảo hộ được hay không. Điều này sẽ giúp quý khách hàng không phải chờ đợi vô nghĩa trong một khoảng thời gian dài mà nhãn hiệu của mình lại không thể bảo hộ được.

Tư vấn và soạn thảo hồ sơ bảo hộ nhãn hiện

Chúng tôi soạn hồ sơ, phân nhóm sản phẩm chính xác, đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng và bàn giao kết quả đúng hẹn. Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào, có thể thông tin lại cho công ty chúng tôi để được giải đáp kịp thời, chúng tôi luôn sãn sàng và trả lời câu hỏi của quý khách hàng một cách đầy đủ và chính xác nhất.

Theo dõi xử lý hồ sơ, đóng lệ phí nhà nước và bàn giao kết quả cho khách hàng

Khi sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi, quý khách hàng hoàn toàn không phải đi lại. Trong quá trình xử lý hồ sơ, chúng tôi sẽ theo dõi và thông báo tiến độ xử lý hồ sơ để khách hàng được biết. Mọi khoản phí, lệ phí chúng tôi sẽ đóng cho khách hàng mà không thu thêm khoản khác ngoài phí dịch vụ đã báo.

2. Luật HGP cam kết

 • Giá thành hợp lý;
 • Soạn hồ sơ đầy đủ, chính xác;
 • Đảm bảo chất lượng uy tín - chuyên nghiệp;
 • Cam kết thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng;
 • Bàn giao kết quả đúng thời hạn;
 • Tư vấn miễn phí mọi vấn đề liên quan;

3. Phản hồi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ 

Dưới đây là một phản hồi của một khách hàng đã sử dụng dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu của HGP Law:
 

=> Tham khảo thủ tục Thành lập công ty TNHH;  Thành lập công ty cổ phần

=> Tham khảo bài viết Công ty TNHH 1TV là gì?, công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần là gì?

Gửi yêu cầu tư vấn

Chấm điểm: 5/5 Dựa trên 5 Đánh giá

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

Điều kiện thành lập công ty tại Bắc Giang
Thành lập chi nhánh tại Bắc Giang
Thủ tục giải thể văn phòng đại diện công ty nước ngoài
Đăng ký mã số mã vạchHotline: 0973931600