google-site-verification=PSReE0bDUuFxOis7nmDJle48Etjjr8c5R0t-9XsU3hI

Văn bản

Luật Doanh nghiệp 2020

Luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực 2021 có nhiều điểm đổi mới hơn như bỏ quy định bắt buộc đăng ký ngành nghề kinh doanh, giảm những ngành nghề kinh...

Xem chi tiết
Hotline: 0973931600