google-site-verification=PSReE0bDUuFxOis7nmDJle48Etjjr8c5R0t-9XsU3hI

Văn bản

Luật Doanh nghiệp 2014

Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực 2015 có nhiều điểm đổi mới hơn như bỏ quy định bắt buộc đăng ký ngành nghề kinh doanh, giảm những ngành nghề kinh doanh...

Xem chi tiết
Hotline: 0973931600