google-site-verification=PSReE0bDUuFxOis7nmDJle48Etjjr8c5R0t-9XsU3hI

Giấy phép kinh doanh khác

Xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Thái Nguyên

Pháp luật Việt Nam có quy định rất rõ ràng về việc xin tạm trú đối với người nước ngoài. Người nước ngoài vẫn có thể xin được thẻ...

Xem chi tiết
Hotline: 0973931600