google-site-verification=PSReE0bDUuFxOis7nmDJle48Etjjr8c5R0t-9XsU3hI

Hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty

Nhu cầu thành lập công ty tại Việt Nam rất lớn. Để thực hiện thành lập mới một công ty trải qua nhiều bước. Trong đó bước quan trọng nhất là chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty. Hồ sơ thành lập công ty gồm nhiều giấy tờ. Mỗi loại hình công ty khác nhau thì giấy tờ theo quy định cũng khác nhau. Vậy hồ sơ thành lập công ty bao gồm những giấy tờ gì? Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty thực hiện thế nào?
 
 

I. Hồ sơ thành lập công ty

Theo pháp luật về doanh nghiệp, có nhiều loại hình công ty, hồ sơ có một số giấy tờ khác nhau nhưng nhìn chung bao gồm một số giấy tờ sau:
1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty
Về nội dung, cần phải đảm bảo các nội dung sau:
 • Tên công ty: cần lưu ý để tránh trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với các doanh nghiệp trước đó
 • Địa chỉ trụ sở chính: liệt kê chi tiết đến 4 cấp đơn vị hành chính bao gồm: Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn; Xã/Phường/Thị trấn; Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Tỉnh/Thành phố
 • Ngành nghề kinh doanh: liệt kê tên ngành nghề và mã ngành nghề cấp 4 số theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg. Trong đó, người đăng ký phải lựa chọn 1 ngành nghề làm ngành nghề kinh doanh chính.
 • Thông tin của chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật
 • Vốn điều lệ và tài sản góp vốn đối với công ty TNHH; Các loại cổ phần, mệnh giá cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần.
 • Thông tin đăng ký thuế
Về hình thức:  phải soạn thảo theo mẫu được quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT và người đại diện theo pháp luật ký tên theo đúng quy định
 
Giấy đề nghị thành lập công ty

2. Điều lệ công ty
Về nội dung, cần phải đảm bảo những nội dung sau:
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;
 • Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý;
 • Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;
 • Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
Về phần hình thức: Đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định (Điều 25, Luật Doanh nghiệp 2014) và ký theo đúng quy định
 • Đối  với công ty TNHH 1 thành viên: đại diện pháp luật và chủ sở hữu công ty ký
 • Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên: đại diện pháp luật và các thành viên góp vốn ký
 • Đối với công ty cổ phần: đại diện pháp luật và các cổ đông sáng lập ký
Điều lệ công ty

3. Danh sách thành viên/cổ đông
Áp dụng đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần
Về nội dung, Danh sách thành viên/cổ phần bao gồm các nội dung chính sau:
 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường trú và các đặc điểm cơ bản khác của thành viên là cá nhân đối với công ty TNHH; của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân đối với công ty cổ phần.
 • Tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty TNHH; của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đối với công ty cổ phần;
 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ thường trú của người đại diện theo ủy quyền hoặc đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức đối với công ty TNHH; của người đại diện theo ủy quyền hoặc đại diện theo pháp luật của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đối với công ty cổ phần;
 • Phần vốn góp, giá trị vốn góp, loại tài sản, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn, thời hạn góp vốn phần vốn góp của từng thành viên đối với công ty TNHH; Số lượng cổ phần, loại cổ phần, loại tài sản, số lượng tài sản, giá trị của từng loại tài sản góp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
Về hình thức:
 • Phải đảm bảo theo đúng mẫu quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
 • Phải có đầy đủ chữ ký của thành viên góp vốn/ cổ đông sáng lập và đại diện pháp luật công ty
4. Giấy tờ chứng thực xác định tư cách pháp lý
 • Đối với thành lập công ty có cá nhân: chuẩn bị chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu  của đại diện pháp luật/ thành viên góp vốn/ chủ sở hữu/ cổ đông sáng lập
 • Đối với người thành lập công ty có tổ chức: chuẩn bị quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác chứng minh tư cách pháp lý
 • Đối với thành lập công ty nước ngoài: chuẩn bị giấy chứng nhận đầu tư
         

II. Dịch vụ thành lập công ty

Khi bắt đầu sản xuất, kinh doanh đa số các chủ thể đều lựa chọn thành lập công ty. Tại sao lại như vậy? Tham khảo bài viết : Vì sao phải thành lập công ty?
Tư vấn pháp lý về thành lập công ty là nội dung quan trọng, ảnh hướng lớn đến kế hoạch kinh doanh lâu dài của mỗi chủ thể. Có rất nhiều đơn vị cung cấp “Dịch vụ thành lập công ty”. Tuy nhiên để lựa chọn được đơn vị uy tín, cung cấp dịch vụ chất lượng, chuyên nghiệp với chi phí hợp lý lại là vấn đề không hề dễ.
Với nhiều năm kinh nghiệm cùng đội ngũ chuyên viên pháp lý có trình độ chuyên môn cao, chúng tôi sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trên con đường hướng tới thành công.
Dịch vụ thành lập công ty

Chúng tôi cam kết:
 • Tư vấn miễn phí về các điều kiện thành lập công ty;
 • Tư vấn miễn phí về thủ tục thành lập công ty;
 • Tư vấn miễn phí về cơ cấu tổ chức công ty;
 • Tư vấn miễn phí về quyền và nghĩa vụ của các chức danh quản lý trong công ty;
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty;
 • Nhận ủy quyền của khách hàng để đi nộp hồ sơ và trực tiếp nhận kết quả, bàn giao đúng thời hạn đã cam kết;
 • Đăng công bố điện tử về việc thành lập công ty trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
 • Miễn phí khắc dấu pháp nhân và dấu chức danh cho người đại diện theo pháp luật trong công ty;
 • Tư vấn và hỗ trợ các nội dung sau thành lập để công ty hoàn thành nghĩa vụ, không bị phạt;
 • Hỗ trợ cung cấp miễn phí biểu mẫu, giấy tờ có liên quan (nếu có yêu cầu).

PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI HGP LAW

Tham khảo bài viết:
Thành lập công ty
Các bước thành lập công ty

Trân Trọng!

 

Gửi yêu cầu tư vấn

Chấm điểm: 5/5 Dựa trên 3 Đánh giá

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

Điều kiện thành lập công ty tại Bắc Giang
Thành lập chi nhánh tại Bắc Giang
Thủ tục giải thể văn phòng đại diện công ty nước ngoài
Đăng ký mã số, mã vạchHotline: 0973931600