google-site-verification=PSReE0bDUuFxOis7nmDJle48Etjjr8c5R0t-9XsU3hI

Thủ tục thay đổi đại diện theo pháp luật

Thủ tục thay đổi đại diện theo pháp luật

Hồ sơ, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháo luật cho từng loại hình doanh nghiệp là khác nhau và phức tạp, gây nhiều khó khăn trong quá trình doanh nghiệp hoạt động. Để các doanh nghiệp tránh được những khó khăn và sai sót, nội dung bài viết sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về thủ tục thay đổi này.

=> Tham khảo thủ tục Thành lập công ty TNHH;  Thành lập công ty cổ phần

I. Quy định về thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Quy định của pháp luật về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp hiện hành
 • Các chức danh có thể lựa chọn là người đại diện theo pháp luật của công ty bao gồm: Giám đốc, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên; Chủ tịch công ty và các chức danh quản lý khác được quy định trong Điều lệ của doanh nghiệp. Cụ thể từng loại hình doanh nghiệp, các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến HGL để được tư vấn sâu hơn.
 • Công ty hoạt động có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý tại doanh nghiệp sở tại; quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Tuy nhiên doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ về vấn đề số lượng người đại diện theo pháp luật để thuận tiện cho vấn đề quản lý công ty. Mô hình nhiều người đại diện theo pháp luật phù hợp với những doanh nghiệp lớn có cơ cấu tổ chức chặt chẽ và có sự phân công giám sát về từng mảng kinh doanh khác nhau.
 • Lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật: Khi tiến hành thay đổi người đại diện theo pháp luật hiện hành thì Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải không thuộc một trong các trường hợp sau:
 1. Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
 2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
 3. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 4. Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 5. Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;
 6. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

=> Tham khảo quy trình thủ tục thành lập chi nhánh

II. Thủ tục thay đổi đại diện theo pháp luật của công ty

1. Thành phần hồ sơ

Hồ sơ gồm:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung
 • Điều lệ công ty;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty (Bản chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu)
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Hợp đồng dịch vụ, đối với tổ chức đại diện làm thủ tục đăng kí thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp; giấy ủy quyền đối với cá nhân đại diện làm thủ tục đăng kí thay đổi).
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

=> Tham khảo thủ tục thành lập văn phòng đại diện

2. Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp nộp bản Scan hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). Hồ sơ bao gồm Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật và các văn bản được nêu tại mục Thành phần hồ sơ.

 

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ bản giấy tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và nhận Giấy hẹn.

Bước 3: Khi nhận hồ sơ bản giấy Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
(Quy định tại Điều 28, 29, 31 Luật Doanh nghiệp và Điều 43 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP)

=> Tham khảo dịch vụ thành lập công ty giá rẻ

3. Cơ quan xử lý: 

Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư thuộc Tỉnh/Thành phố nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở.

4. Thời gian xử lý:

Thời gian 4-6 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

5. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi;
 • Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật);
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật;
 • Doanh nghiệp không được thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;

Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan Thi hành án hoặc cơ quan công an.

=> Tham khảo thủ tục giải thể công ty

III. Lưu ý sau khi thực hiện thủ tục thay đổi đại diện theo pháp luật của công ty

 • Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp cần lưu ý việc đăng ký thông tin chủ tài khoản tại ngân hàng;
 • Thông báo với bạn hàng, đối tác, cơ quan bảo hiểm, các cơ quan liên quan khác;
 • Đối với công ty có giấy phép sau thành lập như giấy phép kinh doanh lữ hành, giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải, giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự phải thực hiện thủ tục thay đổi các giấy phép này vì trên giấy phép có thông tin về người đại diện theo pháp luật cũ (khi thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện thủ tục liên quan nếu doanh nghiệp có các giấy phép con);
 • Lưu ý khi thay đổi người đại diện theo pháp luật có gắn liền với việc chuyển nhượng vốn cho người đại diện theo pháp luật mới cần lưu ý thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân của người chuyển nhượng, nộp thuế thu nhập (nếu phát sinh thu nhập chịu thuế).

=> Tham khảo thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm

IV. Lý do khách hàng nên chọn Luật HGP để làm thay đổi đại diện theo pháp luật

1. Sự khác biệt giữa dịch vụ của HGP Law với các đơn vị khác

Là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp, Hieu Gia Law đã và đang được rất nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Điểm khác biệt cho đến giờ phút này chúng tôi tự hào so với các đơn vị Luật khác tiến hành dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật là :
 • Hieu Gia Law có kinh nghiệm tư vấn thành lập doanh nghiệp, đăng kí thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh cho hơn 1000 cá nhân, tổ chức, gặp không ít tình huống khó phát sinh trong quá trình thực hiện việc đăng ký thay đổi nên có nhiều phương pháp giải quyết tình huống một cách tốt nhất, luôn luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu dù trong mọi tình huống phát sinh.
 • Khi đến với Hieu Gia Law khách hàng sẽ được luật sư với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề và các luật sư tập sự tư vấn hết mình và giải đáp các thắc của khách hàng, tư vấn thủ tục thay đổi người đại diện một cách đơn giản, an toàn, nhanh chóng theo đúng quy định của pháp luật.
 • Đội ngũ nhân viên trình độ cao, vững kiến thức pháp lý, nhiệt tình, tận tâm hỗ trợ khách hàng, luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên đầu với dịch vụ pháp lý mà đơn vị mình cung cấp.
 • Chi phí hợp lý nhất, phù hợp với khả năng của khách hàng.

=> Tham khảo quy trình thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

2. Cam kết của HGP đối với dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Là một đơn vị với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp, đưa đến tay hàng nghìn cá nhân, tổ chức Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh và nhận được sự phản hồi hài lòng về dịch vụ của mình từ hàng nghìn khách hàng Hiếu gia cam kết:
 • Sẵn sàng hỗ trợ khách hàng nếu khách hàng có yêu cầu trong phạm vi liên quan đến dịch vụ;
 • Bàn giao đầy đủ hồ sơ nội bộ cho việc đăng kí giảm vốn điều lệ của Công ty
 • Cung cấp mọi VBPL và biểu mẫu có liên quan nếu khách hàng có yêu cầu.
 • Tận tâm, nhiệt tình hết mình, trách nghiệm với công việc
 • Cung cấp dịch vụ uy tín và tiết kiệm chi phí nhất
 • Giải quyết các thắc mắc và hỗ trợ hết mình đến khi khách hàng hài lòng.
 • Tư vấn qua điện thoại các thủ tục phát sinh sau thành lập; phát sinh trong quá trình thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp (Thuế, chữ kí số, thông báo tài khoản ngân hàng; Giấy phép con,…)
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để quyền lợi của quý khách hàng luôn được đảm bảo trọn vẹn!!!

=> Tham khảo giá dịch vụ kế toán trọn gói

Gửi yêu cầu tư vấn

Chấm điểm cho bài viết này

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

Điều kiện thành lập công ty tại Bắc Giang
Thành lập chi nhánh tại Bắc Giang
Thủ tục giải thể văn phòng đại diện công ty nước ngoài
Đăng ký mã số mã vạchHotline: 0973931600