google-site-verification=PSReE0bDUuFxOis7nmDJle48Etjjr8c5R0t-9XsU3hI

Tư vấn đầu tư ra nước ngoài

Tư vấn đầu tư ra nước ngoài

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài đang được các doanh nghiệp đẩy mạnh và được nhà nước ta khuyến khích, tạo các điều kiện cần thiết. Việc đầu tư ra nước ngoài giúp các doanh nghiệp khai thác, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ; tiếp cận được các công nghệ hiện đại của nước ngoài; nâng cao năng lực quản lý công ty và góp phần nâng cao nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài được hiểu là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó.

=> Tham khảo thủ tục Thành lập công ty TNHH;  Thành lập công ty cổ phần

I. Hình thức, điều kiện đầu tư ra nước ngoài

Nhà đầu tư muốn thực hiện đầu tư ra nước ngoài có thể lựa chọn một trong các hình thức đầu tư sau:
  • Thành lập tổ chức kinh tế tại nước tiếp nhận đầu tư;
  • Thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC) ở nước ngoài;
  • Mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của một tổ chức kinh tế ở nước ngoài;
  • Mua bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán ở nước ngoài;
  • Hoặc lựa chọn các hình thức đầu tư theo quy định của pháp luật nước ngoài.
  • Việc đầu tư ra nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện:
  • Phù hợp với nguyên tắc quy định tại Luật Đầu tư
  • Ngành nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành nghề cấm
  • Có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài;
  • Có quyết định đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư
  • Có xác nhận của cơ quan thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

=> Tham khảo bài viết để hiểu về Chứng khoán là gì?

II. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Khi đáp ứng đủ các điều kiện đã nêu ở trên, nhà đầu tư cần chuẩn bị 03 Bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (01 Bộ hồ sơ gốc và 02 bộ Photo). Thành phần hồ sơ bao gồm các văn bản sau:
  1. Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài (Theo mẫu)
  2. Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của nhà đầu tư là cá nhân; Bản sao Giấy phép thành lập của nhà đầu tư là tổ chức
  3. Quyết định của nhà đầu tư về việc đầu tư ra nước ngoài
  4. Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ dùng để đầu tư hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư
  5. Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài đối với dự án đầu tư trong các lĩnh vực: ngân hàng, bản hiểm, khoa học và công nghệ.
Lưu ý: Hồ sơ và các văn bản được làm bằng tiếng Việt. Nếu có tài liệu làm bằng tiếng nước ngoài thì phải nộp bản sao hợp lệ kèm theo bản dịch tiếng Việt.

Trước khi nộp hồ sơ bản giấy, nhà đầu tư  thực hiện đăng ký thông tin đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (dautunuocngoai.gov.vn).

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Trong thời hạn 5 ngày làm việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư về các vấn đề cần bổ sung và nội dung cần làm rõ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư.

=> Tham khảo quy trình thủ tục thành lập công ty

III. Triển khai hoạt động đầu tư ở nước ngoài

Tư vấn đầu tư ra nước ngoài sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư cần thực hiện đầy đủ các bước sau để có thể triển khai hoạt động đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật.

1. Thực hiện chế độ báo cáo đầu tư ra nước ngoài

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, nhà đầu tư sẽ được cấp tài khoản truy cập hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài để nhà đầu tư thực hiện các chế độ báo cáo về hoạt động đầu tư định kỳ theo quy định. Cụ thể:
  • Định kỳ hàng quý, hàng năm, nhà đầu tư gửi báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư;
  • Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư kèm theo báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư gửi các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
=> Tham khảo thủ tục đăng ký website với bộ công thương

2. Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, để có thể chuyển được vốn ra nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư cần mở một tài khoản vốn riêng tại một tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam và phải đăng ký tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các giao dịch chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài tại Việt Nam phải được thực hiện qua tài khoản vốn.

Nhà đầu tư được phép chuyển vốn đầu tư ra ngoài khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; Hoạt động đầu tư ra nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận hoặc cấp phép; Có tài khoản vốn.

3. Chuyển lợi nhuận từ hoạt động đầu tư về nước

Trường hợp lợi nhuận từ hoạt động đầu tư không được nhà đầu tư sử dụng để tăng vốn, mở rộng dự án đầu tư, thì trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cóbáo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, nhà đầu tư phải chuyển toàn bộ lợi nhuận thu được và các khoản thu nhập khác từ đầu tư ở nước ngoài về Việt Nam. Việc chuyển lợi nhuận về nước cũng phải được thực hiện  qua tài khoản vốn đầu tư.

Trên đây là các thủ tục và điều kiện cần thiết để nhà đầu tư có thể thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài. Luật Hiếu Gia sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí cho nhà đầu tư khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục Đầu tư ra nước ngoài.

=> Tham khảo thủ tục thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài

IV. HGP cung cấp dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

  • HGP Law thành lập với đội ngũ nhân viên, luật sư, các tập sự hành nghề luật sư có chuyên môn cao, nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư ra nước ngoài. Ngoài ra còn có kinh nghiệm đối với các thủ tục pháp lý khác liên quan đến các lĩnh vực kế toán, lao động, tiền lương, hợp đồng, đầu tư, sở hữu trí tuệ, mã số mã vạch, vệ sinh an toàn thực phẩm, tư vấn pháp lý nội bộ doanh nghiệp, các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức hoạt động của doanh nghiệp.
  • Tư vấn chi tiết, xác lập những phương án lựa chọn, hạn chế rủi ro cho khách hàng.
  • Nhân viên nhiệt tình, thân thiện, hỗ trợ kịp thời và giải đáp những vấn đề có tính chuyên môn cao trong vướng mắc của khách hàng.
  • Tự hào cung cấp dịch vụ khắp các địa bàn trên cả nước.
  • HGP Law còn cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên khi khách hàng ký hợp đồng tư vấn.

=> Tham khảo bài viết về thị trường Chứng khoán phái sinh

Cam kết dịch vụ

  • Cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng
  • Đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc khi thực hiện thủ tục
  • Đảm bảo phù hợp về giá cả cung cấp dịch vụ cho khách hàng với mọi thành phần trong xã hội.
  • Sẵn sàng hỗ trợ khách hàng nếu khách hàng có yêu cầu trong phạm vi liên quan đến dịch vụ và trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ;
  • Cung cấp mọi văn bản pháp luật và biểu mẫu có liên quan nếu khách hàng có yêu cầu.

Kế quả nhận được


Trân trọng,

=> Tham khảo bài viết tổng hợp về chứng khoán quốc tế

=> Tham khảo kiến thức liên quan đến Công ty tài chinh

Gửi yêu cầu tư vấn

Chấm điểm: 5/5 Dựa trên 1 Đánh giá

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

Điều kiện thành lập công ty tại Bắc Giang
Thành lập chi nhánh tại Bắc Giang
Thủ tục giải thể văn phòng đại diện công ty nước ngoài
Đăng ký mã số mã vạchHotline: 0973931600